Fitria, M.E
NIDN: 2127019501
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Talang Rejo, 27 Januari 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S2 UIN MALIK IBRAHIM MALANG
Jurusan: Ekonomi Syariah
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: Ekonomi syariah
Alamat : Palembang

081287310714
fitria.astafa@gmail.com